2013 yılında 32 yıllık deneyim üzerine kurulmuş olan, Faaliyet alanı Online Otomotiv İhale Portalı olan ve yapılanması İstanbul Maslak Merkez Ofis de olan Autogong; Hasarlı araçlar ve çalıntı-buluntu araçlar için Sigorta şirketlerine, ikinci el araçlar için filo sahibi şirketler, kiralama şirketleri, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, üye galeriler, yetkili satıcılar ve tüketicilere en güçlü performans sağlayan online ihale sitesidir.

Autogong 2013 yılında sigorta şirketleri, filo kiralama şirketleri, son tüketici, servisler, otomotiv satıcıları ve Eksperlere destek olarak yılda 25.000 aracın online ihale portalında satışına aracılık sağlamıştır. 2015 yılı içerisinde bu adedin yıllık 50.000 olması hedeflenmektedir.

Autogong Sigorta ve filo kiralama şirketlerinin satışa çıkardığı İkinci el, hasarlı, çalıntı buluntu araçların otopark ve servislerde oluşturduğu barınma sorununu sonlandırmak üzere Türkiye’nin merkezi lokasyonlarında (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA, KAYSERİ, KONYA, ÇORUM, İSKENDERUN) parklar kurmuştur.

Müşterilerimiz gerektiğinde bildirerek bu araçları Autogong vasıtası ile parklara çekmekte ve oluşacak memnuniyetsizliklerin önüne geçmektedir. Alıcılarımız parklarda aracı görerek fiyat oluşturmakta pozitif artışlar sağlanmaktadır.

Autogong operasyon yapılanması %100 müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak planlanmıştır. Autogong sorunsuz devir işlemlerini garanti altına alabilmek için tüm evrak tamamlama ve satış işlemlerini kendisi yürütüyor. Gerektiğinde araçların trafikten çekme ve diğer resmi formları tamamlıyor. Autogong alıcı satıcı arasındaki alım satım işlemlerinin sorunsuz sonuçlanması için ödeme ve transfer hizmeti veriyor.

Değerli yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve çok kıymetli çalışanlarımız;


Autogong  olarak, bünyemizde bizlere büyük başarılar getiren girişimlerimizi ve alanımızda öncü olmamızı yenilikçi, dinamik, kaliteli projeleri hayata geçirmek için gösterdiğimiz özene ve güçlü bir topluluk olmamıza borçluyuz.
İş disiplinimiz ve istikrarımız sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak tercih edilme sıramızı zirveye taşıdık.Değişimleri fırsata çeviren, doğru ve akılcı çözümler üreten ve hızlı aksiyon alan çalışkan ekibimiz, yenilikçi çizgimiz ve uzun vadeli planlarımız sayesinde sektör lideri olmaktan gurur duyuyoruz.
Bu vesileyle Autogong  olarak ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlarda emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Osman Telli
Yönetim Kurulu Başkanı

Vizyonumuz

Yürüttüğü faaliyet konularında ülkenin önde gelen saygın ve güvenilir kuruluşlarından biri olmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kapsamlı çözümleri sunarken bölgesel ve global anlamda daha büyük yatırımların altına imzamızı atmak.

Misyonumuz

Autogong, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, yüksek kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarken müşterilerini memnun etmeyi ve müşterilerle güçlü ortaklıklar kurmayı amaçlar.

MÜŞTERİ ÖNCELİĞİMİZDİR
Müşteri memnuniyetini sağlamak vazgeçilmez hedefimizdir.
REKABETÇİYİZ
En iyisi olmak var oluş felsefemizdir, her alanda birinciliği hedefleriz.
GELİŞİM ve KALİTE
Sürekli gelişim ve kalite temel ilkemizdir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz.
EKİP ÇALIŞMASI
Sermayemiz yetkin ve tutkulu çalışanlarımızdır. Bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız.
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleri vazgeçilmez ilkelerimizdir.

Uyum

1. AMAÇ
Uyum Politikasının (“Politika”) amacı Autogong Ltd Şti.  etik kurallar doğrultusunda yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2. KAPSAM
Uyum politikası;

 • Autogong Ltd Şti. Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Autogong Ltd Şti.  çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, iç ve dış denetçiler de dahil olmak üzere Autogong Ltd Şti.  adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu politika;

 • Yönetim kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen etik ilkelerin,
 • Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın
 • Disiplin Yönetmeliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR
Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Uyum Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Yönetim Kurulu’nca politika ve stratejilerin yazılı hale getirilmesinin ve gerekli sistemlerin kurulmasının sağlanması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Her bir birim amiri kendi görev alanında Autogong Ltd Şti.  faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca tüm Autogong Ltd Şti. çalışanları;

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Autogong Ltd Şti. uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur.

5. MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi
Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle yönetim kurulundadır.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması
Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI
Firma ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

6.1 Yolsuzluk
Autogong Ltd Şti. her türlü yolsuzluğun karşısındadır.
Yolsuzluk aracılığıyla Autogong Ltd Şti. le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Autogong Ltd Şti.  tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Ağırlama Politikası
Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Sosyal Etkinlikler
 • Konaklama
 • Yemek Daveti

Firma, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve firmayla arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Firma sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Firma esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim amirinden onay alınmalıdır. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.

6.4 Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.5 Bağışlar
Firmanın tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde bağış ve yardımlara belli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak Autogong Ltd Şti. çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

7. EĞİTİM VE İLETİŞİM
Uyum Politikası, Autogong Ltd Şti. çalışanlarına duyurulmuş ve sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda firma tüm birimlerin amirleri ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

8. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR
Tüm Autogong Ltd Şti. çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Çalışanların bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki uyum yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir. Bir yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Autogong Ltd Şti.  adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Autogong Ltd Şti.  tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve  Autogong Aracılık ve Danış. Hizm. Ltd. Şti ‘nin internet sitesinde ilan edilir.

Oto Gong Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Hizmet Sahalarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oto Gong Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binalarımızın dış ve iç cephelerinde bulunan güvenlik kameraları ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@autogong.com e-posta adresine iletebilirsiniz

İLETİŞİME GEÇİNİZ

İletişim Formu


Öneri, Şikayet/Memnuniyet ve Fikirlerinizi İletişim Formumuzu Kullanarak Bizimle Paylaşabilirsiniz.